Ridala

Ridala

Ridala med sina nuvarande gränser ligger nästan oförändrat inom gränserna för gamla Ridala socken.

Faktumet att namnen Rotelewich och Rotalia har i Kung Valdemars jordebok och i Henrik av Livlands krönika använts för att beteckna hela Läänemaa intygar Ridalas betydelse som en av Läänemaas största och viktigaste socknar.

Idag är Ridala, som omgärdar länscentret Haapsalu, en växande och livskraftig administrativ enhet som även är ett uppskattat fritidsområde för haapsalubor.

Matsaluvikens norra kust i Ridala kommun är en favoritdestination för alla naturvänner. Haeska fågeltorn här anses vara ett av de bästa i sitt slag i Nordeuropa. Omgivningens strandängar och den grunda viken är en uppskattad rastplats för flyttfåglar, i synnerhet på våren. I maj skådas det tusentals med vitkindade och vanliga gäss som betar här.

Puise, Kiideva och Haeska är traditionella fiskebyar där fiskare även idag beger sig ut till havet på morgonarna för att återvända med färsk fisk.

Inom kulturturism bör man absolut besöka den arkaiska Maria Magdalena kyrka i Ridala med sina väggmålningar och trapetsformade gravstenar i kyrkogården. Det gäller även ruiner av det arkitektoniskt särpräglade Ungru slott som bildar en stark kontrast med det bredvidliggande militärflygfältet från sovjettiden.

Genom Rohuküla hamn i Ridala kommun sker färjeförbindelse med öarna Dagö och Ormsö.

Titta på karta

Logi

Att äta ute

Väder

Luft:
-

Närmare om väderprognos

Boka logi

Kalender

November 2017
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
European Union Regional Development Fund