Lēnes zemes daba

Lēnemā ir zemiene ar garu un līkumainu piekrastes līniju, niedrainiem jūras līčiem un kadiķiem aizaugušām piekrastes ganībām. Zemā jūras piekraste un plašās piekrastes pļavas ir izdevīga apstāšanās vieta Rietumeiropā ziemojošajiem un Arktikā ligzdojošajiem putniem.

Viena no Lēnemā pērlēm ir 48 610 ha lielais Matsalu Nacionālais parks, kas ir Eiropā lielākā un sugām bagātākā gājputnu ligzdošanas un pieturas vieta. Taču, lai vērotu putnus, nav jābrauc tikai uz Matsalu, to var izdarīt arī Igaunijas ziemeļrietumu galējā punktā – Pēzaspeas (Põõsaspea) ragā, kur satiekas divi no dienvidiem lidojošo gājputnu migrācijas ceļi. Laba vieta vērošanai ir Hāpsalu Tagalahtes līča apkārtnē, kas lielāko gada daļu ir putnu sugām bagātākā vērošanas vieta.

Lēnemā raksturo arī lieli purvu masīvi – viens no lielākajiem ir Marimetsa purvs, arī plašas piekrastes pļavas un meža pļavas ar retām orhidejām. Lēnemā ar kaļķi bagātajā augsnē aug daudz citur Igaunijā maz izplatītu augu sugu. Laelatu parkveida pļavā, piemēram, vienā kvadrātmetrā ir saskaitītas 76 purva augu sugas.

Taču Lēnemā ir arī augstākas vietas, piemēram, Osmusāres (Osmussaar) un Kukeranna kaļķakmens krasts, Saleveres Salumegi (Salumägi) kalns, Kirblas (Kirbla) un Pullapē (Pullapää) nogāzes.

Neparasti liels Lēnemā ir lapu koku mežu īpatsvars, skuju koki pārsvarā ir izplatīti apriņķa ziemeļu daļā, piedāvājot veldzi plaušām un piepildījumu sēņu un ogu groziem.

Lai pilsētas ļaudis vestu tuvāk dabai, vairākās vietās ir izbūvētas pārgājienu takas, ugunskuru un telšu vietas.

Lai varētu tuvāk iepazīties ar dabu, apriņķī ir divi Igaunijas Valsts mežu dabas centri – Matsalu Nacionālā parka centrā Penijegi (Penijõgi) un Nevā (Nõva).

Laika apstākļi

Gaisa:
-

Precīzi laika apstākļi

Rezervēt naktsmītni

Kalendārs

Augusts 2017
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
European Union Regional Development Fund